Donatie

Donatie

Een gift aan onze gemeente is mogelijk via de onderstaande gegevens.


IBAN: NL52 INGB 0000 4002 76 t.n.v.

ST CHRISTENGEM DE GOEDE HERDER

Onze Stichting is erkend als ANBI instelling

door de Belastingdienst.

RSIN nummer 8509 62 742


Naast de onkosten voor het gemeente zijn, worden de volgende zendingsprojecten ondersteund: Stichting De Vriend

Israel en de Bijbel

Bridge to Light (in Ethiopie)


Beleid - Financien - Verslag  - ANBI-Formulier

Visie en Missie© Copyright. All Rights Reserved.

Made by Fox Engineering & Support