Bridge of Light

Nieuws

Bridge of Light in Ethiopie

Tekst Marianne Heeneman

De overheid heeft de leiding van Grace Village gevraagd om hulp te bieden wegens de aanhoudende hongersnood en droogte. Zo draagt het team nu de verantwoordelijkheid voor 1700 schoolkinderen, aan wie op school voedsel is uitgereikt. (energierijke koeken en 2x per week een lepel pindakaas). Het werkt als een “gezond lokkertje”, zodat de kinderen ondanks het voedseltekort thuis toch naar school komen.

Gelukkig zijn er veel financiële bijdragen binnengekomen om dit alles te steunen en kan dit project tot de zomervakantie worden uitgebreid. Ook de hoeveelheid pindakaas zal worden opgehoogd, omdat de kinderen echt ondervoed zijn. Uiteraard zijn giften welkom omdat het zich laat aanzien, dat steun en voedselhulp op langere termijn zeker nodig zullen zijn.

De omheining is deels vernieuwd en verbeterd. De in de omgeving lopende luipaarden zijn niet meer op het terrein gesignaleerd! Het werk zal dankzij giften hopelijk binnenkort verder afgemaakt kunnen worden.© Copyright. All Rights Reserved.

Made by Fox Engineering & Support